Plan pismenih provjera

Plan pismenih provjera znanja učenika za I polugodište školske 2017/2018. godine sa možete vidjeti ovdje.

Plan pismenih provjera znanja učenika za II polugodište školske 2017/2018. godine sa možete vidjeti ovdje.

Plan pismenih provjera znanja učenika za I polugodište školske 2018/2019. godine sa možete vidjeti ovdje.

Plan pismenih provjera znanja učenika za II polugodište školske 2018/2019. godine sa možete vidjeti ovdje.