Uposlenici škole

Red.br.IME I PREZIME UPOSLENIKARADNO MJESTO   
1.Vahid Čustovićdirektor škole
2.Džana Jašarevićpedagog
3.Samra Viteškić-Panđićsekretar
4.Elvedina Aljovićsamostalni referent za plan i analizu
5.Adrijana Višnjić- Preljevićbibliotekarka
6.Sabina Vuknastavnica razredne nastave
7.Anela Kamerićnastavnica razredne nastave
8.Sanela Alajbegovićnastavnica razredne nastave
9.Zuhra Dacićnastavnica razredne nastave
10.Lala Kofrcnastavnica razredne nastave
11.Nadžija Jelaškovićnastavnica razredne nastave
12.Alma Suljagićnastavnica razredne nastave
13.Enisa Borovinanastavnica razredne nastave
14.Amela Alagićnastavnica razredne nastave
15.Esma Sadikovićnastavnica bosanskog jezika i književnosti
16.Aida Nakičevićnastavnica bosanskog jezika i književnosti
17.Alisa Umihanićnastavnica bosanskog jezika i književnosti
18.Edisa Radončićnastavnica engleskog jezika
19.Selma Bećirovićnastavnica engleskog jezika
20.Melisa Muslićnastavnica njemačkog jezika
21.Omer Lavićnastavnik matematike
22.Sead Planićnastavnik matematike i fizike
23.Amra Krajinanastavnica matematike i fizike
24.Amir Ajkunićnastavnik likovne kulture
25.Adin Smajkannastavnik muzičke kulture
26.Senad Šehovićnastavnik tjelesnog i zdravstvenog odgoja
27.Emina Zjajonastavnica biologije
28.Enisa Zulovićnastavnica geografije
29.Jasminka Lizdenastavnica historije i geografije
30.Aljo Derviševićnastavnik hemije i kulture življenja
31.Kolar Anelanastavnik engleskog jezika
32.Serdarević Nermanastavnica tehničke kulture i osnova tehnike
33.Husein Glavićnastavnik tehničke kulture
34.Ramiza Lavićnastavnica vjeronauke
35.Eldin Šehovićdomar
36.Dino Prljačaložač
37.Amira Sačićhigijeničarka
38.Udovčić Amrahigijeničarka
39.Mirsada Sulejmanovićhigijeničarka
40.Lejla Holjanhigijeničarka
41.Naira Memovićhigijeničarka
42.Adil Zejnilovićnoćni čuvar